Club-dubbeltjes

Heb je net al de zomertoernooien op de diverse tennisparken in Den Haag achter de rug, word je door onze t.c. vriendelijk gemaand deel te nemen aan de eigen dubbelkampioenschappen. Diegenen met een flinke dosis aan clubliefde schreven zich dan ook in voor de dames-, heren- of mixdubbel. En ja, enkelen zelfs voor twee van de drie mogelijkheden. In de hoop koningin of koning van Houtrust te kunnen worden. Of er leden inderdaad gekroond zijn kan gelezen worden in het kampioenschapsverslag, elders op deze site.

Toch voelt het anders, meedoen aan een open toernooi of aan een kampioenschap op je eigen vereniging. Het ‘onder-ons-gevoel’ op Houtrust overheerst en de felicitatie-handen worden na afloop van de partij uiterst hartelijk geschud. Er zijn zelfs omhelzingen gesignaleerd. Beter kan je het op de tennisbaan niet krijgen.
Terwijl onze onvolprezen t.c. herhaald oproepen heeft gedaan om vooral mee te doen aan het toernooi, was er, gezien ook de alsmaar groeiende ledenlijst, hoop op grotere deelname. Beste leden: Dat moet volgend jaar anders. En kom ook kijken naar de wedstrijden. Er wordt zo goed gespeeld! Een vol terras betekent niet alleen meer bar-omzet, maar ook en vooral aandacht voor elkaar.

Past nog diep respect uit te spreken voor de spelers die de bijna tropische temperaturen trotseerden. Na een mislukte startdag van de kampioenschappen, door overvloedige regen, brak de nazomer in no time in volle hevigheid los. Maar aan het getoonde spel was niet af te lezen dat er een fikse aanslag op het lichaam gepleegd werd. Gelukkig was er altijd nog de zojuist geïnstalleerde Dunea-kraan om in ieder geval de vochthuishouding op peil te kunnen houden.

Oké, volgend jaar dus herkansing voor de leden die het dit jaar, spelend of als supporter, aan zich voorbij hebben laten gaan. De sportieve strijd die een clubkampioenschap per definitie kenmerkt versterkt in hoge mate het clubgevoel. Daarvan kan er nooit teveel zijn.