Gedragscodes

Je veilig voelen en jezelf kunnen zijn op de tennisclub.

Dit willen we allemaal graag en het gaat in de meeste gevallen ook goed. Het gaat soms mis of goed mis bij het beoefenen van sport. Berichten hierover halen regelmatig het nieuws. De tennisbond (KNLTB) en de gemeente Den Haag hebben beiden gedragscodes opgesteld, die dit moeten voorkomen. Het gaat om regels, die gericht zijn op sportief en respectvol met elkaar omgaan en het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Er zijn speciale regels gericht op kwetsbare groepen, die extra bescherming nodig hebben. De kwetsbare groep binnen onze vereniging is de jeugd t/m 17 jaar.

Wat verandert er?

Voor alle leden gaat een gedragscode gelden. Onderaan de pagina vind je de links naar de volledige gedragscodes voor leden en voor vrijwilligers. Iedereen dient zich integer en respectvol te gedragen.
Wat kan je als speler doen?

  • Houd je aan de spelregels
  • Respecteer iedereen
  • Speel eerlijk en sportief

Voor personen (vrijwilligers, medewerkers, trainers) die in direct contact staan met de jeugd is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht, die elke 3 jaar opnieuw wordt aangevraagd. Zo wordt voorkomen dat personen, die in het verleden aantoonbaar in de fout zijn gegaan, direct contact hebben met de jeugd.
Onderaan deze pagina staat een lijst met alle functies waarvoor een VOG verplicht is.
De trainers van de tennisschool werken volgens de gedragscode.
Er zijn 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld, waar je terecht kunt voor een luisterend oor, vragen, steun of advies.

Help mee!

Uiteindelijk bepalen de leden, individueel en samen, of onze tennisclub een plek is waar mensen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Help hieraan mee! Lees de gedragscode goed en houd je hieraan.

Zie ook de pagina Vertrouwenscontactpersonen.

Ga naar de website van de KNLTB om alle documenten in te zien met betrekking tot gedragscode.

Sportaanbieders kunnen een gratis VOG aanvragen voor verenigingvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Deze VOG is drie jaar geldig waarna de vereniging een verlenging aanvraagt. Een VOG is verplicht voor bepaalde mensen:

  • Lid bestuur Stichting
  • Lid bestuur Vereniging
  • Lid jeugdcommissie
  • Trainer
  • Medewerker stichting
  • Vertrouwenscontactpersoon
  • Coördinator barpersoneel

Vragen?

Heb je vragen in algemene zin? Stel ze aan Jos Bakker