Park Houtrust

Locatie

Betaald parkeren vanaf 1 april 2023

Vanaf 1 april 2023 is rond tennispark Houtrust van 18-24 uur betaald parkeren verplicht (zie groen gebied op de kaart onder). Dit geldt ook voor het grote parkeerterrein op het dak van de waterzuiveringsinstallatie AWZI Houtrust. De parkeerzone heeft nummer 2288. De kosten bedragen 2,50 euro per uur.

Het gebied voor betaald parkeren (groen gemarkeerd)

AED

In het paviljoen is een AED (hartdefibrillator) aanwezig. Klik hier voor een instructie.

Routebeschrijving

Raadpleeg Google Maps, het adres is Laan van Poot 38, (2566 EC) Den Haag.

Webcam

Een webcam op de website is uit oogpunt van privacy ongewenst. Alle leden maken gebruik van Foscam en hebben daarvoor een inlog en wachtwoord gekregen.

Parkregels tennispark Houtrust

Opgesteld door het bestuur van de Stichting Beheer Tennispark Houtrust en het bestuur van
de tennisvereniging Never Out Houtrust.

De openingstijden staan op de homepage.

Wanneer de bar is gesloten dienen spelers van het park bij het verlaten van het park het toegangshek te sluiten als het park daarna niet meer wordt bespeeld.

De tennisbanen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden.

De spelers dienen gekleed te zijn in gangbare tenniskleding.

Alle banen dienen na het spelen gesleept te worden.

Het is niet toegestaan banen te gebruiken, die door de baanbeheerder als onbespeelbaar zijn verklaard.

Het is niet toegestaan tennisles te krijgen van een trainer/ster, die daarvoor geen toestemming heeft van het bestuur.

Bij grote drukte kan men niet introduceren en geen losse banen huren. De barmedewerkers zullen dit aangeven.

Ieder lid is in principe verplicht vóór het tennissen de baan te reserveren in de daarvoor bestemde App van de KNLTB.

Fietsen moeten worden gestald op de daarvoor bestemde plaatsen (buiten bij de ingang of in het park bij bicyclette Marion). In de ALV van 2022 is besloten dat op het park niet meer gefietst mag worden.

Afval zoals lege flesjes en oude ballen dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd; het park dient schoongehouden te worden.

De op het park aanwezige leden en gasten dienen zich zodanig te gedragen dat zij geen overlast veroorzaken.

Schade die wordt aangebracht aan gebouwen, beplantingen, hekwerken en andere uitrusting op het park zal op de daders worden verhaald.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden en/of bezoekers.

Honden dienen aangelijnd te zijn en mogen de banen niet betreden. Hondenbezitters zijn aansprakelijk voor overlast en vervuiling veroorzaakt door hun hond(en).

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het bestuur handel te drijven op het park of reclames aan te brengen.

Het bestuur heeft het recht eenieder die zich niet aan dit reglement houdt van het park te verwijderen.

Kantine

De gezellige kantine met ruime bar en dito terras bied een fraai uitzicht op baan 1 met de daarachter gelegen banen 3,4 en 5.