Park Houtrust

Locatie

Routebeschrijving

Raadpleeg Google Maps, het adres is Laan van Poot 38, (2566 EC) Den Haag.

Het beheer van het park

Tennispark Houtrust wordt beheerd door een zogenaamde steunstichting, waarvan het bestuur wordt gevormd door Ronald Haanstra (voorzitter), Gijs Paping (penningmeester) en Martin van Hagen. De stichting huurt het tennispark van de gemeente Den Haag. De vereniging Never Out – Houtrust betaalt voor het gebruik van het tennispark een vast bedrag per lid aan de stichting. 

In 2014 heeft tennisvereniging Never Out – Houtrust het sterk verwaarloosde tennispark Houtrust overgenomen. Om dit park te exploiteren is de Stichting Beheer Tennispark Houtrust opgericht. De stichting wordt bestuurd door drie leden, waarvan er 2 worden benoemd door de tennisvereniging en 1 door de obligatiehouders. De obligatiehouders (15 leden van de tennisvereniging) hebben in 2014 geld beschikbaar gesteld voor de broodnodige renovatie van het tennispark. Het tennispark had aanvankelijk 11 tennisbanen, maar voor een gezonde exploitatie zijn in 2016 drie tennisbanen vervangen door zes beachvolleybal velden. Deze zijn verhuurd aan LindoBeach.
De stichting draait voornamelijk op vrijwilligers en 1 medewerker die in dienst is bij de stichting. De stichting verzorgt ook de horeca in het paviljoen. De bardienst wordt grotendeels gedaan door jongeren (meestal kinderen van leden) die hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Het bestuur van de vereniging en de stichting trekken gezamenlijk op bij het beheer van het park en het uitvoeren van allerlei werkzaamheden en activiteiten. 

Betaald parkeren vanaf 1 april 2023

Vanaf 1 april 2023 is rond tennispark Houtrust van 18-24 uur betaald parkeren verplicht. Dit geldt ook voor het grote parkeerterrein op het dak van de waterzuiveringsinstallatie AWZI Houtrust. De parkeerzone heeft nummer 2288. De kosten bedragen 2,50 euro per uur.

AED

Rechtsachter op het grote terras is een AED (hartdefibrillator) aanwezig. Klik hier voor een instructie.

Webcam

Een webcam op de website is uit oogpunt van privacy ongewenst. Alle leden maken gebruik van Foscam en hebben daarvoor een inlog en wachtwoord gekregen.

Parkregels tennispark Houtrust

Het is niet toegestaan banen te gebruiken, die door de baanbeheerder als onbespeelbaar zijn verklaard.
Het is niet toegestaan tennisles te krijgen van een trainer/ster, die daarvoor geen toestemming heeft van het bestuur.
Bij grote drukte kan men niet introduceren en geen losse banen huren. De barmedewerkers zullen dit aangeven.
Ieder lid is in principe verplicht vóór het tennissen de baan te reserveren in de daarvoor bestemde App van de KNLTB.
Fietsen moeten worden gestald op de daarvoor bestemde plaatsen (buiten bij de ingang of in het park bij bicyclette Marion). In de ALV van 2022 is besloten dat op het park niet meer gefietst mag worden.
Afval zoals lege flesjes en oude ballen dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd; het park dient schoongehouden te worden.
De op het park aanwezige leden en gasten dienen zich zodanig te gedragen dat zij geen overlast veroorzaken.
Schade die wordt aangebracht aan gebouwen, beplantingen, hekwerken en andere uitrusting op het park zal op de daders worden verhaald.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden en/of bezoekers.
Honden dienen aangelijnd te zijn en mogen de banen niet betreden. Hondenbezitters zijn aansprakelijk voor overlast en vervuiling veroorzaakt door hun hond(en).
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het bestuur handel te drijven op het park of reclames aan te brengen.
Het bestuur heeft het recht een ieder die zich niet aan dit reglement houdt van het park te verwijderen.

Reviews

Hier vindt u een link naar de reviews van ons park.

Voor een indruk van onze gezellige kantine klikt u hier.